[Rozmiar: 17884 bajtów]

Various Artists

PL2UA


bandcamp
2014

 
93 artists
...
25. Maciek Szymczuk - Hotel Ukraina
...


 
muzyka / music
Maciek Szymczuk (2014)

INDEPENDENT PL TO INDEPENDENT UA
Kompilacja PL2UA to wyraz solidarności i wsparcia polskich muzyków dla ludzi, którzy są poszkodowani w wyniku starć na Ukrainie. Poprzez udostępnienie swojej muzyki w formie cyfrowej, artyści chcą pomóc osobom potrzebującym i tym, które wymagają wsparcia. Independent jest tu rozumiane na dwa sposoby: z jednej strony jako niezależna scena muzyczna, a z drugiej jako niepodległa Ukraina o którą walczą jej mieszkańcy. Polskich artystów w działaniach wsparło kilku twórców z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie utwory zostały udostępnione przez artystów bezpłatnie - to kompozycje wcześniej niepublikowane lub stworzone specjalnie na tę okazję. Ustawiamy 10 zł jako cenę minimalną za całą kompilację oraz 3 zł jako cenę minimalną za jeden utwór. Trzymamy się jednak zasady "płać ile chcesz". Można zakupić całą kompilację, a można wybrać pojedyncze utwory - liczy się każda kwota. Zebrane środki przekażemy na rzecz Fundacji Otwarty Dialog, działającej na rzecz osób na Ukrainie.

PL2UA compilation is an expression of solidarity and support of Polish musicians for people who suffer as a result of clashes in the Ukraine. By providing their music in digital form, the artists want to help those in need and those that require support. Independent can be understood in two ways: on the one hand as an independent music scene, and on the other as the independent Ukraine which is fought for by its people. Polish artists are supported by several artists from other countries of Eastern Europe, uncluding some Ukrainians as well. All tracks have been made available by the artists free of charge, most of them previously unreleased or prepared exclusively for this compilation. PLN 10 is the minimum price for the entire compilation and PLN 3 - the minimum price for one song. But stick to the "name your price" principle. You can purchase the whole compilation or select individual songs - every amount of money is important. We will pass the funds collected to the "Open Dialogue" Foundation, acting, among others, for the benefit of the Ukraine.

wciąż dostępna / still avaiable
http://pl2ua.bandcamp.com/