Music For Cassandra

Maciek Szymczuk

Light Of The Dreams


Zoharum Records
2017

 
01. Chapter 1. Escape From Reality And Enter The World Of Dreams
02. Chapter 2. Dream Of Woman On A Pig
03. Chapter 3. Dream Of A Wave And Rock
04. Chapter 4. Dream Of Arab Omelette
05. Chapter 5. Dream Of Five Sisters And Three Sheep
06. Chapter 6. Dream Of The Mirror Stars
07. Chapter 7. Dream Of A Small Watermelon
08. Chapter 8. Dream Of A Black Dog Called Antichrist


 
muzyka / music
Maciek Szymczuk
words on Chapter 3: Adam Asnyk
 
mastering
Kuba Łuka
 
art - Karolina Stanieczek
design - Tomasz Gut
 
Data wydania / Release date
27.02.2017
 
Truth lies not only in a dream, but in many dreams. Pier Paolo Pasolini
 
Light of the Dreams to czwarta solowa płyta Maćka Szymczuka wydana w Zoharum Records. Składa się na nią osiem kompozycji, w których ambientowe brzmienia splatają się z rytmicznymi, transowymi i orientalnymi wpływami, jakie do tej pory mogliśmy usłyszeć w jego innych projektach. Jest więc ona nie tylko konsekwentną kontynuacją wcześniejszych wydawnictw solowych, ale i rozwija pomysły, jakie słyszeliśmy na płytach AABZU czy Another One.
Motywem przewodnim są sny, ale płyta nie jest zatopiona w sennym i leniwym klimacie. Łatwiej na niej odnaleźć psychodeliczne i surrealistyczne wizje, szalone zmiany nastrojów i muzycznej akcji. W najnowszych utworach słychać odwołania do najlepszego afrobeatu, dubu, czy psychodeli rodem z lat 60. i 70. Wprawne ucho usłyszy też ślady kultowej syntezy FM, czyli syntezatorowego brzmienia rozsławionego w latach 80. Podobnie jak poprzednia – Music for Cassandra – to płyta (prawie) wyłącznie instrumentalna, trwająca nieco ponad 40 minut.
Z muzyką świetnie koresponduje oprawa graficzna – w projekcie okładki wykorzystano grafiki Karoliny Stanieczek. Oszczędną i minimalistyczną formę okładki można modyfikować – do płyty dołączone są bowiem kolorowe szablony, którymi można uzupełniać jedną z ilustracji. Tym sposobem każdy może „wyśnić” swój sen.
---
“Light of the Dreams” is the fourth solo album by Maciek Szymczuk released on Zoharum. It consists of eight compositions in which ambient sounds are intertwined with the rhythmic, trance and oriental influences which could be heard in Szymczuk’s other projects until now. So it is not only a consistent continuation of his previous solo releases, but also the development of the ideas we have heard on records by AABZU or Another One.
The leitmotif are dreams, but the album is not submerged in the sleepy and lazy atmospheres. It’s easier to find the psychedelic and surreal visions, crazy swings of moods and musical action. In his latest songs you hear references to the best afrobeat, dub, psychedelia straight from the 1960s and 1970s. A trained ear can hear traces of the cult FM synthesis-a synth sounds made famous in the 1980s. Like his previous album, “Music for Cassandra,” this one is (almost) exclusively instrumental, lasting a bit over 40 minutes.
The graphic design by Karolina Stanieczek corresponds in a great way with music. Economical and minimalist form of the cover can be modified – colour templates are inserted into the cover and you can supplement the front cover with them. This way everyone can “dream” their dream.
 
cd - avaiable: ALCHEMBRIA
 
digital - avaiable: BANDCAMP
 
RECENZJE / REVIEWS