Music For Cassandra

Maciek Szymczuk

Music For Cassandra


Zoharum Records
2015

 
01. Serpents' Tongues
02. She Who Entangles Men
03. The Seer
04. Helen's Golden Veil
05. In The Belly Of The Weapon
06. Spoil Of War
07. Infinite Sadness Of Being Right
08. Let My Life Be Done
09. Last Lament In Death
10. I Am Free


 
muzyka / music
Maciek Szymczuk
 
mastering
Kuba Łuka
 
photos - Agata Stolarczyk
design - Tomasz Gut, Maciek Szymczuk
 
Data wydania / Release date
11.07.2015
 
"Music for Cassandra" to najnowsza solowa płyta Maćka Szymczuka. Dziesięć nowych utworów składa się na muzyczną opowieść o mitologicznej Kasandrze i o śmierci – jako sile wszechogarniającej i nieuniknionej. Rytm kroków Śmierci, która jak na średniowiecznych rycinach kroczy przez świat, wyznacza oś, wokół której Maciek Szymczuk buduje swoje utwory.
Mimo mrocznego tematu płytę przepełniają jasne i przestrzenne utwory – nastrojowe ambientowe pejzaże splatają się tu z melodyjnymi kompozycjami. Na "Music for Cassandra" Maciek Szymczuk odwołuje się do klimatu swoich poprzednich wydawnictw – kojącego i głęboko kontemplacyjnego. Medytacyjna, czasami transowa aura towarzyszy nam przez całą czterdziestominutową – wyłącznie instrumentalną – płytę, na której słyszymy brzmienia m.in. instrumentów smyczkowych,
dętych i perkusyjnych.
Album został wydany w digipaku i jest on ściśle limitowany do 400 sztuk. Okładkę zaprojektował Tomasz Gut. Za mastering odpowiada Kuba Łuka.
---
""Music for Cassandra" is the latest solo album of Maciek Szymczuk. Ten new tracks present the musical tale of mythological Cassandra and death - as an all-pervasive and inevitable force. The rhythm of steps of the Death, which walks the world like on medieval engravings, defines the axis which Maciek Szymczuk has built
his songs around.
Despite the gloomy topic, the album is filled with bright and spacious songs - moody ambient landscapes are intertwined with melodic compositions here. On "Music for Cassandra" Maciek Szymczuk refers to the atmosphere of his previous releases - soothing and deeply contemplative. Meditative, trance-like aura accompanies us throughout the entire, 40-minute, instrumental only album with guest appearance from live percussion, string and wind instruments.
The album is released in a digipak in a strictly limited edition of 400 copies. The cover is designed by Tomasz Gut. It is mastered by Kuba Łuka.
 
cd - avaiable: ALCHEMBRIA
 
digital - avaiable: BANDCAMP
 
RECENZJE / REVIEWS