English bio below
 
We cannot avoid the silence of death that awaits us. Toru Takemitsu

Muzyka jako ilustracja podróży. W gł±b siebie i w gł±b dĽwięku. Jako ilustracja wyimaginowanych miejsc. Muzyka jako miejsce. Muzyka jako energia i medytacja. Zawsze w dialogu - ze sob±, z Życiem lub ¦mierci±. Spokojna, bliska ambientowi (wydawnictwa solowe) oraz gwałtowniejsza, dziksza i pr±ca do przodu (Another One, Aabzu). Niczym magiczny rytuał przeciw nieuchronno¶ci ¦mierci. Słyszysz j±? Kroczy spokojnie za Tob±. Za¶piewaj jej na powitanie.
 ---
 
Urodzony w 1972 roku. Ze względu na szerokie zainteresowania tworzy
z różnymi ludźmi pod różnymi szyldami.
 
Jako MACIEK SZYMCZUK splata ambient, muzykę etniczną i eksperymentalną elektronikę w atmosferyczną muzykę na pograniczu snu i jawy. Najważniejsze płyty: „Dilmun” (2002), „Mik-musik na fortepian, chór i orkiestrę” (2003, Mik-Music), „Echoes” (2005, Simple Logic Rec.), „Looking For Shooting Stars” (2005, Simple Logic Rec.), „Ways” (2011, Zoharum), „Clouds” (2013, Zoharum), „Music for Cassandra” (2015, Zoharum).
 
Jako AABZU, do spółki z Zenialem (Łukasz Szałankiewicz) starają się połączyć różnorodne zainteresowania w różnobarwną muzyczną miksturę, która zabiera słuchacza na egzotyczną wycieczkę. Najważniejsze płyty: „Shape of Lost Things” (2005, Simple Logic Rec.), „Rambo” (2010, AudioTong), "There is no other God than Rambo!" (2012, Zoharum), "It Came From Outer Space" (2014, Zoharum).
 
Jako ANOTHER ONE z Kubą Łuką dają wyraz swym pasjom tworząc gwałtowną i energetyczną mieszankę, w której dynamiczna rytmika miesza się z dzikimi partiami gitary i syntezatorów tworząc jedyny w swoim rodzaju trans. Najważniejsze płyty: „Possessed” (2005, Salut Rec.), „ZIIIIIING!” (Sun For Everyone, 2016).

 
     

 
We cannot avoid the silence of death that awaits us. Toru Takemitsu

Music as an illustration of the journey. Deep into oneself and deep into the music. As an illustration of imaginary places. Music as energy and meditation. Always in the dialogue with oneself, with Life and Death. Sometimes close to ambient (solo publications), sometimes more violent (Another One, Aabzu). Like a magical ritual againts inevitabilty of Death. Can you hear it? It's walking silently behind you. Sing Death a welcome song.
 ---
 
Born in 1972. In his wide area of interest he makes music with different people under different names.
 
As MACIEK SZYMCZUK he weaves together ambient, world music and experimental electronics into an atmospheric music midway dream and consciousness. Most important records are "Dilmun" (2002), "Mik-Musik for Piano, Choir and Orchestra" (2003, Mik-Musik), "Echoes" (2005, Simple Logic Rec.), "Looking For Shooting Stars" (2005, Simple Logic Rec.), "Ways" (2011, Zoharum), "Clouds" (2013, Zoharum), "Music For Cassandra" (2015, Zoharum).
 
As AABZU with Zenial (Łukasz Szałankiewicz) they try to put together their multifarious interests into a colorful musical mixture that takes the listener to an exotic trip. The most important records of AABZU are "Shape of Lost Things" (2005, Simple Logic Rec.), "Rambo" (2010, AudioTong), "There is no other God than Rambo!" (2012, Zoharum), "It Came From Outer Space" (2014, Zoharum).
 
As ANOTHER ONE together with Kuba Łuka they express their passions in creating a fierce and energetic cocktail in which dynamic rhythms weaves with wild parts of the guitar and keyboard into an one of the kind trance. The most important record is "Possessed" (2005, Salut Rec.), „ZIIIIIING!” (Sun For Everyone, 2016).